Ekonomisk redovisning 2013

Ekonomisk redovisning för 2013
Ingående saldo för 2013 var:
Plusgiro: 37 635:22 Kr   Kassa: 4 358:00
Summa : 41 993:22 Kr
Intäkter under året uppgick till 11 422:00 Kr
Kostnader under året uppgick till 11 430:00 Kr
Utgående saldo var Plusgirot: 40 630:22 Kr  Kassa: 1 355:00 Kr
Summa: 41 985:22 Kr
Detta innebär att föreningens minskat med  Summa: 8:00 Kr