Ekonomiskt bokslut 2023

EKONOMISK BOKSLUT FÖR ÅR 2023

Nordea ingående saldo 2022-12-31 59395
Nordea avgifter totalt under år 2023 ref 8 -963
Brevporto ref 7 -3248
Filmvisning Kamera Norr,Biblioteket 28 mars, ref 6 -2650
Klädbytardagen Stina Elming +320
Hållbara Sara, Biblioteket föreläsning, maj -8125
Återbäring SNF Riks +8620
Hyra Rondo ref 4 -400
Hagens Natur och kulturmiljövård föreläsning maj -3000
Mera Profil Reklam, T-shirts SNF BODEN, ref 2 -990
KVIKKJOKK TURISM OCH FOTO, Sjumilaskogen filmvisning -800
(Summa utgifter 963 +3248+2650+8125+400+3000+990+800 = 20176)
__________________________________________________________________________
Totalt Nordea kontot under året: inkomster = 59395+320+8620 = 68335;
Utgifter = 20176.
Nordeakontot: Inkomster-utgifter = 68335-20176 = 48159
På Nordeakontot vid årets slut: 48159
Kontantkassa: Vid årets början: +989
Skördefesten inkomster Lars Rökta abborrar +808
I kontantkassan vid årets slut: (989+808)= 1797 1797

Boden 2023-02-26
Åke Wisten
Kassör