Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen fram till årsmötet 23 mars 2023

Ordförande: Jenny Malmqvist
Vice ordförande: Lars Sundberg
Sekreterare: Kristina Berglund
Kassör: Åke Wisten
Ledamot: Sandra Selberg
Ledamot: Ann Carlberg
Suppleanter: Nina Petterson, Sofia Larsson
Revisorer: Stina Elming och Carl Lennart Persson
Revisorssuppleant: Bertil Rensfeldt

Styrelsen efter årsmötet 17 mars 2022

Ordförande: Lars Sundberg
Vice ordförande: Berth-Ove Lindström
Sekreterare: Kristina Berglund
Kassör: Åke Wisten
Ledamot: Alexis Breidenskog-Mikko
Ledamot: Sandra Selberg
Ledamot: Emelie Enström
Suppleant: Nina Pettersson
Revisorer: Carl Lennart Persson och Stina Elming
Revisorssuppleant: Bertil Rensfeldt

Antalet medlemmar i Bodenkretsen: 322

Styrelsens arbete verksamhetsåret 2023
Nio styrelsemöten genomfördes under året, samtliga fysiska träffar. Utöver rena styrelsemöten genomförde vi även ett antal övriga möten angående enskilda frågor med bland annat medlemmar, Bodens kommun och H2 Green Steel. Vi genomförde våra programaktiviteter enligt plan, förutom en av Natursnoksträffarna som ställdes in på grund av för få anmälda. Vi utförde även mycket arbete vid sidan av aktiviteterna.

Vi jobbade på med det löpande påverkansarbetet, inte minst gentemot Bodens kommun, och svarade på inkomna ärenden och förfrågningar. Vi svarade under året på ett antal inkommande remisser, bland annat för bergtäkter och vindkraftsärenden i kommunen. Vi fortsatte dialogen med Bodens kommun och H2GS gällande naturområdet inom Boden Industrial Park där vi både inventerade samt påbörjade arbetet med att ta fram en skötselplan för området. Skogsgruppen lämnade in ett medborgarförslag gällande att kommunen bör anställa en kommunekolog, i övrigt låg aktivitet i gruppen. En Natursnoksledarutbildning genomfördes där tre medlemmar från Bodenkretsen deltog, vilka sedan deltog i att genomföra årets Natursnoksträffar. Representanter från föreningen deltog även vid bland annat Länsförbundets heldag för skogen ”Skog för livet” på Kulturens hus i Luleå samt på Lulekretsens filmfestival ”Ljusglimt”. En föreläsning om föreningen hölls med Svenska kommunalpensionärernas förbund och vi deltog vid en ängsdag/ängsseminarium arrangerad av Älvsbyns kommun.

Genomförda aktiviteter

12 februari: Barnaktiviteter med Natursnokarna
En av tre av årets Natursnoksträffar. Ett gäng yngre naturvänner (barn 3-12 år i vuxet sällskap) träffades och lekte, lärde och hade det roligt tillsammans i naturen. Temat var: Vad gör djuren på vintern? Spår och bajs.

28 mars: Årsmöte samt filmvisning ”Våtmarker – fåglarnas och älgarnas hemvist”
Årsmöte och visning av Kalle Hedbergs film ”Våtmarker – fåglarnas och älgarnas hemvist”. Filmmakaren berättade efteråt om hur filmen gjordes med bland annat filmning i gömslen.

18 april: Hållbara Sara – föreläsning om cirkulärt mode
Uppladdning inför 2023 års klädbytardag gjordes med föreläsning med klimat- mode- och omställningsaktivisten Sara Olsson ”Hållbara Sara”. Föreläsningen gav principerna för Slow fashion och hållbart mode samt konkreta tips och verktyg att ändra sin modekonsumtion.

22 april: Kläd- och växtbytardagen
Den årliga kläd- och växtbytardagen, lyckat och välbesökt som vanligt, denna gång på Norrigården.

6 maj: Exkursion till Lillträsk
Naturexkursion till naturområdet Lillträsk där vi kikade efter grodor, fåglar och andra naturvärden samt diskuterade den pågående industrietableringen.

21 maj: Skogsinventering av stadsnära skogar
Inventering genomfördes av några stadsnära skogsområden. Syftet var att lära oss mer om hur dessa ser ut samt för att kunna ta fram förslag på skötselråd till kommunen.

4 juni: Barnaktiviteter med Natursnokarna
En av tre av årets Natursnoksträffar. Ett gäng yngre naturvänner (barn 3-12 år i vuxet sällskap) träffades och lekte, lärde och hade det roligt tillsammans i naturen. Temat var: Fåglar, fågelholkar och naturens uppvaknande.

19 augusti: Barnaktiviteter med Natursnokarna
En av tre av årets Natursnoksträffar. Ett gäng yngre naturvänner (barn 3-12 år i vuxet sällskap) träffades och lekte, lärde och hade det roligt tillsammans i naturen. Temat var: Insekter och blommor.

25–27 augusti: Skördefest och miljödagar
Vi spred information om föreningens arbete, sålde abborrar och Ingas blommor.

23 september: Skogsinventering
Vi genomförde en lättare inventering av ett skogsområde ägt av Bodens kommun. Vi pratade om hur vi kan känna igen naturvärden, kikade efter arter och lärde oss tillsammans.

23 november: Filmvisning Sjumilaskogen
Visning av Sjumilaskogen, en vacker film om den riktiga skogens väsen och värden för människor, djur och växter. Filmens fokus var Pärlälvens fjällurskogs naturreservat i Jokkmokk och Tjieggelvas naturreservat i Arjeplog. Filmvisningen efterföljdes av diskussion om skogsskydd och skogsbruk tillsammans med Tor Tuorda.