Skogsgruppen Boden

Bilden som målas upp av skogen i Sverige är ljus. Men faktum är att skogar fulla av liv tystnar allt mer och ersätts av planteringar.  

Med löften om guld och gröna skogar vill allt fler åt skogens tillgångar. Skogen framställs som en förnybar resurs som aldrig kan ta slut – den sägs vara svaret på klimatutmaningen och ska ge oss allt från engångsprodukter och byggnader till naturupplevelser och evig tillgång på biobränslen. Den här ekvationen går inte ihop. Allt som sägs om de svenska skogarna stämmer inte och mycket lämnas osagt. Läget är akut, men få känner till hur illa det är. Det är dags att reda ut hur det verkligen ligger till.

Finns det mer skog än någonsin i Sverige?

Nej, det är tyvärr fel. . Det som har ökat de senaste hundra åren är volymen virke, och skog är mer än ett virkesförråd. Under samma period som virkesvolymen ökat har skogens biologiska mångfald minskat drastiskt.

Naturskogar som varit trädbevuxna i hundratals, kanske tusentals, år har kalavverkats och ersatts av planteringar. Dessa har skötts på ett sätt som skapat biologiskt ensartade skogar där betydligt färre arter kan leva.