Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan 2024
Verksamhetsplanen består delvis av programmet för 2024 och delvis av övrigt arbete med att svara på inkommande förfrågningar och ärenden, bevaka natur-, klimat- och miljöfrågor och driva påverkansarbete gentemot kommunen och andra. Vi vill fortsätta arbeta för bevarandet av värdefulla skogsområden och uppmärksammandet av klimatkrisen. Vi vill också fortsätta vårt påverkansarbete gentemot kommunen och H2 Green Steel kring utformandet av Boden Industrial Park och den så kallade gröna omställningen. 2024 satsar vi lite extra på Natursnokarna med fyra inplanerade träffar. Ambitionen är också att stödja skogsgruppen till att bli mer aktiva.

Planerade aktiviteter
13 mars: Årsmöte samt bildvisning från fågelskådning i Extramadura
Årsmöte och bildvisning med Lars Sundberg och Berth-Ove Lindström från sin fågelskådarresa till Spanien.

April: Vildmarksvägen med Rolf Segerstedt
Föreläsning om boken Vildmarksvägen med Rolf Segerstedt – fotograf och miljö- och skogsreporter.

27 april: Kläd- och växtbytardagen vår/sommar
Den årliga och mycket populära kläd- och växtbytardagen för uppmärksammande av hållbar konsumtion. Hållbart, roligt och billigt.

22 maj: Biologiska mångfaldens dag i Bjässberget
Utflykt till Bjässbergets biotopskyddsområde för uppmärksammandet av biologiska mångfaldens dag.

8 juni: Vad händer i Bratt-Gallaberget?
Besök till ett av de artrikaste skogsområdena i Norrbotten, ett område som utsetts till Naturreservat av Länsstyrelsen under 2023 men som överklagats av Boliden på grund av mineralprospektering.

23-25 augusti: Skördefest och miljödagar
Årliga deltagandet med möjlighet till att nå ut och berätta om kretsens verksamhet, att synas och förhoppningsvis få nya medlemmar.

7 september: Studiebesök på Laxodlingen, Heden
Studiebesök till Laxodlingen där vi får en rundtur och information om fiskodlingsverksamheten som startade 1962 som kompensation för tillkomsten av Bodens kraftverk.

28 september: Kläd- och växtbytardag höst/vinter
Den årliga och mycket populära kläd- och växtbytardagen för uppmärksammande av hållbar konsumtion. Hållbart, roligt och billigt.

24 oktober: Bildvisning från fågelskådning i Extramadura
Lars Sundberg och Berth-Ove Lindström föreläser och visar bilder från fågelskådning i Extramadura, Spanien.

Natursnokarna
Barnaktiviteter med fokus på att upptäcka och utforska naturen. ”Vi leker, lär, hjälper naturen och bara är”. Åldersspann för årets aktiviteter är barn 4-8 år i vuxet sällskap.
17 mars, Gruvbergsstugan
19 maj, Gammelängsberget, Fagernäs
1 september, Bröstsockerkläppens naturreservat
6 oktober, Gruvberget, myren