Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplanen består delvis av programmet för 2023 och delvis av övrigt arbete med att svara på inkommande förfrågningar och ärenden, bevaka natur-, klimat- och miljöfrågor och driva påverkansarbete gentemot kommunen och andra. Vi vill fortsätta arbeta för bevarandet av värdefulla skogsområden och bidra i debatten kring klimatfrågan. Vi vill också fortsätta vårt påverkansarbete gentemot kommunen och H2 Green Steel kring etableringsprocessen och den så kallade gröna omställningen. Två fokusområden för året blir det fortsatta arbetet med skogsgruppen i Boden samt Natursnoksverksamheten. Kretsen kommer också att delta i arbetet med att planera och genomföra en skogsdag på länsnivå samt delta på en natursnoksutbildning.

Planerade aktiviteter

12 februari: Barnaktiviteter med Natursnokarna
För barn 3-12 år i vuxet sällskap. Vi leker, lär och har det roligt tillsammans i naturen.
Tema: Vad gör djuren på vintern? Spår och bajs.

28 mars: Årsmöte samt filmvisning ”Våtmarker – fåglarnas och älgarnas hemvist”
Årsmöte och visning av Karl-Gustaf Hedbergs film ”Våtmarker – fåglarnas och älgarnas hemvist”. Filmmakaren berättar efteråt om hur filmen gjordes med bland annat filmning i gömslen.

18 april: Hållbara Sara – föreläsning om cirkulärt mode
Vi laddar upp inför klädbytardagen med föreläsning med klimat- mode- och omställningsaktivisten Sara som inspirerar till en mer hållbar modevärld via sitt Instagramkonto Hållbara Sara. Föreläsningen ger principerna för Slow fashion och hållbart mode samt konkreta tips och verktyg att ändra modekonsumtion, utan att göra avkall på stil eller modeintresse.

22 april: Kläd- och växtbytardagen. Den årliga populära kläd- och växtbytardagen med fokus på cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan hålls även 2023.

För barn 3-12 år i vuxet sällskap. Vi leker, lär och har det roligt tillsammans i naturen.

19 augusti: Barnaktiviteter med Natursnokarna
För barn 3-12 år i vuxet sällskap. Vi leker, lär och har det roligt tillsammans i naturen. Tema: Insekter och blommor.

25–27 augusti: Skördefest och miljödagar
Försäljning och information om föreningens verksamhet.

23 september: Skogsinventering
Vi genomför en lättare inventering av ett skogsområde ägt av Bodens kommun. Vi pratar om hur vi kan känna igen naturvärden, kikar efter arter och läs oss tillsammans.

7 oktober: Barnaktiviteter med Natursnokarna
För barn 3-12 år i vuxet sällskap. Vi leker, lär och har det roligt tillsammans i naturen. Tema: Skogens träd

6 maj: Exkursion till Lillträsk
Naturexkursion till naturområdet Lillträsk där vi kikar efter grodor, fåglar och andra naturvärden samt pratar om den pågående industrietableringen.

21 maj: Skogsinventering av stadsnära skogar
Hur sköter kommunen sina stadsnära skogsområden? Vi genomför en inventering av några stadsnära skogsområden för att lära oss mer om hur dessa ser ut samt för att kunna ta fram förslag på skötselråd till kommunen.

4 juni: Barnaktiviteter med Natursnokarna
Tema: Fåglar, fågelholkar och naturens uppvaknande.

23 november: Filmvisning Sjumilaskogen
Filmen Sjumilaskogen är en vacker film om den riktiga skogens väsen och värden för människor, djur och växter. Filmens fokus är Pärlälvens fjällurskogs naturreservat i Jokkmokk och Tjieggelvas naturreservat i Arjeplog. Filmvisningen efterföljs av diskussion om skogsskydd och skogsbruk tillsammans med (en eller flera av) personerna bakom filmen Tor Tuorda, Lars-Ture Lindholm och Thomas Öberg.