Klimatanalys Norr ska kartlägga omställningen

I norra Sverige pågår en satsning som kan ge stor internationell klimatnytta. Något att vara stolta och hoppfulla inför men som också kräver snabba överväganden och väcker frågor och oro. Projektet Klimatanalys Norr ska, med stöd av expertis, visa på den samlade effekten av klimatomställningen och konflikter kring mark och elanvändning i kartmaterial och andra presentationer.

Naturskyddsföreningen Norrbotten har tillsammans med kretsarna i Skellefteå och Boden fått medel från riksföreningen för projektet Klimatanalys Norr.
– Vi ska försöka peka på de problem den här satsningen ger direkt på plats, för att få fler att tänka till hur vi ska lösa dem eller komma fram till att vissa delar inte är lämpliga att genomföra, säger Jan-Erik Engman, Naturskyddsföreningen i Skellefteå, som ingår i styrgruppen för projektet. Forskare varnar för att de enorma mängder grön el som behövs för de nya industrierna, exempelvis vätgasbaserad stålproduktion, inte räcker till. Miljöorganisationer varnar för att naturens mångfald, som är lika livsviktig att skydda, kan komma i kläm när allt måste gå så fort. Vilka blir villkoren för vindkraften och mineralutvinningen? Hur ska naturliga kollager i skog och mark bevaras? Hur stora blir utsläppen av metaller och andra föroreningar? Hur påverkas samhället i stort och den sociala hållbarheten? Svenska samernas riksförbund säger att utbyggnaden av vindkraft, gruvor, vägar och elnät hotar en viktig del av urfolkskulturen – renskötseln. Ökat återbruk och återvinning samt smartare transporter mm har potential att mildra problemen, men att kartlägga dessa åtgärder ligger utanför detta projekt.

Välkommen på slåtterkväll

Österby lördag 6 augusti
Samling vid Dollarstore kl. 18 00 för samåkning till Österby (Harads). Hur stor del av ängen hinner vi slå? Vi arbetar någon timma och rundar av med fika. Ta med fika samt räfsa och
lie (om du har). Alla är välkomna! För vägbeskrivning eller annan info kontakta Alexis på 0702746097.

Skogskurser i Norrbotten 2022: Inventera mera gammelskog

Vill du vara med och bevara Norrbottens skogar, eller är du sugen på trevliga och lärorika skogsutflykter som kommer att få dig att se vår norrbottniska natur på ett nytt sätt?

Välkommen att delta på en av våra skogskurser i år. Vi erbjuder helgkurser ute i skogen på fem olika orter i Norrbotten:

Pajala 2-3 juli – kursledare: Helena Björnström

Kiruna 27-28 augusti – kursledare: Per-Erik Mukka

Arjeplog 3-4 september – kursledare: Sebastian Kirppu

Boden 3-4 september – kursledare: Amanda Tas

Jokkmokk 10-11 september – kursledare: Amanda Tas

Våra kursledare är kunniga inom skogsekologi och har många års erfarenhet av naturvärdesinventeringar.

Under kurserna får du lära dig känna igen en gammelskog och veta mer om vilka växter, svampar och djur som lever där. Du lär dig mer om skogens ekologi och varför våra skogar är så viktiga för biologisk mångfald och klimat.

Kurserna genomförs med hjälp av finansiering från Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen i samarbete med Fältbiologerna Norrbotten och Studiefrämjandet. Du behöver inte ha några förkunskaper eller vara medlem i Naturskyddsföreningen eller Skydda Skogen. Att delta i kurserna är kostnadsfritt. Föranmälan krävs och antalet platser är begränsat.

Välkommen att upptäcka och inventera mera gammelskog i Norrbotten!

Anmäl dig här: https://docs.google.com/forms/d/1S6_Xdjt9mnNAv3ZjCfDvFrn8CWagcQlw7znTZsD6njA/edit?usp=sharing

PS. Håll även utkik efter teoriträffar och exkursioner i Haparanda, Kalix, Piteå och Luleå i augusti-september tillsammans med erfarna kursledaren och naturvärdesinventeraren Marie Karlsson. Mer info finns här.

Upptäck Gammelskogen 2022 – nu för barn och unga!

Fjolårets projekt ”Upptäck Gammelskogen” i Norrbotten gav fantastiska resultat och hejarop med över 250 deltagare. Projektet bestod av 14 skogskurser, en i varje kommun i Norrbottens län, och en överväldigande majoritet av deltagarna gav högsta betyg. Nu är det dags igen – den här gången till den yngre generationen.

Det är Mollie Lannebo, ordförande i Fältbiologerna Norrbotten, som har rollen som projektledare för årets kurser. Upptäck Gammelskogen är i år ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Fältbiologerna. I år riktas kurserna mot barn och unga under 26 år. Varje kurs är en heldag och de kommer att hållas i 8 olika kommuner: Kiruna, Gällivare, Pajala, Jokkmokk, Arjeplog, Boden, Haparanda och Kalix. Kurserna kommer att äga rum i augusti-september 2022. Många av kursledarna var med och höll kurser även under 2021.

Fokus på kurserna ligger på informationsspridning och inspiration – deltagarnas förkunskap, bakgrund och förutsättningar spelar därför ingen roll. Syftet är att lära ut skillnaden på skog och skog: Vad kännetecknar en gammelskog? Vilka nyckelarter finns där? Hur går processen till för att skydda en skog? Varför behövs gammelskogen?

Projektet går i linje med flera av de globala målen, för att på lång sikt öka folkbildningen och stärka rörelsen för skyddade skogar i Sverige. Intresseanmälan finns ute! Även om du är över 26 år är du välkommen på kurserna som volontär. Läs mer på http://www.gammelskogen.se .

Kontakt och text:
Mollie Lannebo, projektledare för Upptäck Gammelskogen 2022
0738457600
mollie.lannebo@naturskyddsforeningen.se

Uppstartsmöte Skogsgruppen i Boden

Kom och delta vid uppstarten av skogsgruppen i Boden! Vi berättar om vår ambition om att starta en skogsgrupp i Boden och vad detta innebär.

 

Vi fikar och pratar om hur vi bäst kan arbeta för att skydda skog med höga naturvärden inom Bodens kommun, delta i debatten och påverka beslut kring skogen. Vi berättar också om några spännande kommande aktiviteter på skogstema där du har möjlighet att delta. Alla nyfikna/intresserade är välkomna, inga förkunskaper krävs.

Onsdag 23 mars kl. 18:30 i Röda Korsets lokal på Garvaregatan 5A.

Årsmöte

Naturskyddsföreningen i Boden bjuder in till årsmöte 2022

Torsdag 17 mars 2022 kl. 18:30 i Röda Korsets lokal på Garvaregatan 5A.
Årsmötet startar kl. 18:30. Kl. 19:15 berättar representant från Trafikverket om skötsel av vägkanter. Fika!
Årsmöteshandlingar finner du nedan.

Varmt välkommen!

Dagordning Årsmöte 2022 Naturskyddsföreningen i Boden

Bokslut 2021 Naturskyddsföreningen i Boden

Verksamhetsberättelse 2021 Naturskyddsföreningen i Boden

Verksamhetsplan 2022 Naturskyddsföreningen i Boden

Proposition om ändring av stadgar till årsmöte 2022 Naturskyddsföreningen i Boden

Filmvisning: Om skogen

Foto: Cecilia Egefjord Ågren

11 NOVEMBER KL. 19.00

I filmen Om skogen får vi lära oss om hur svenskt skogsbruk ser ut idag. Filmen släpptes 2020 som en del av Fältbiologernas kampanj Skogen som tog slut. Filmen ämnar väcka eftertanke om hur det egentligen står till med våra skogar. Filmen efterföljs av diskussion.

Plats – Rondo, ingång mellan Opalen och Gallerian.