Kallelse till årsmöte 2024

Årsmöte och bildvisning från fågelskådning i Extramadura Datum: 13 mars 2024 Tid: 18.00–20.00 Plats: Garvaregatan 5B, 961 40 Boden (Röda korsets lokaler) Möteshandlingar kommer dyka upp här på hemsidan inom kort.  Kom och var med och bidra till föreningens demokratiska process, du är välkommen oavsett hur ny eller gammal du är i föreningen.Årsmötet startar kl. 18:00. Kl. 18:30 […]

Läs mer

Program 2024

Hej naturvänner! Ett nytt år är här och det innebär även ett nytt program fullt av härliga aktiviteter, föreläsningar och utflykter. Program 2024 Naturskyddsföreningen i Boden Våra aktiviteter är gratis och öppna för alla. Det är inget krav att vara medlem, men vi önskar såklart att du blir medlem så att vi tillsammans blir en […]

Läs mer

Granskning av Bodens kommuns fördjupade översiktsplan

Naturskyddsföreningen i Boden har lämnat in skriftliga synpunkter i den pågående granskningen av fördjupad översiktsplan för Fagernäs, Erikslund och Norra Svartbyn. Vi hade också ett möte med Bodens kommun 2024-01-08 där vi framförde våra åsikter. Baserat på vår lokalkännedom om området samt de skogsinventeringar som föreningen genomförde under hösten 2023 har vi bland annat begärt […]

Läs mer

Åtgärdsplan för bevarande och utveckling av naturvärden i området Boden Industrial Park

Naturskyddsföreningen i Boden har presenterat en åtgärdsplan för att bevara och utveckla de naturvärdena som finns på Boden Industrial Park. Efter inventeringar i området, senast den 2 oktober 2023, har föreningen identifierat 17 olika områden med specifika åtgärdsförslag för att bevara och gynna den biologiska mångfalden. Samarbete med Bodens kommun Naturskyddsföreningen i Boden föreslår att […]

Läs mer

Planeringsmöte Natursnokarna 2024 – välkommen på Teamsmöte 25 oktober kl 20:00

Vill du vara med och planera våra barnaktiviteter för 2024? Vill du leda natursnoksträffar, eller bidra med inspiration på annat sätt? Välkommen på ett digitalt planeringsmöte för Natursnokarna på onsdag den 25 oktober klockan 20:00. Mötet hålls på Teams, och länken till mötet hittar ni här nedan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFjZTkzOTctNWMzYy00YWI0LWE2OWMtNmY0ZDFiYTMwOTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22163576be-ee24-4ab1-b4ae-71b8624e2132%22%2c%22Oid%22%3a%22477ee7a0-1ac6-4295-8480-cd87764ddbee%22%7d

Läs mer

23/9: Skog för livet i Luleå

Skogsfrågan blir allt mer infekterad, i Sverige och i synnerhet i Norrbotten. Gammelskog försvinner i en rasande takt. Bara mellan 2003 och 2019 har nästan en fjärdedel av de sista oskyddade gammelskogarna försvunnit enligt en ny forskningsrapport. Det innebär ett starkt hot mot den biologiska mångfalden, klimatet, samernas rättigheter, friluftslivet och naturturismens framtid. Många organisationer, […]

Läs mer

Barnaktiviteter med Natursnokarna

lördag 19 augusti Kl. 10:00 – 12:00. Samling vid Fågeltornet, Storavan För barn 3-12 år i vuxet sällskap. Vi leker, lär och har det roligt tillsammans i naturen. Tema: Insekter och blommor Barnen bjuds på enklare fika. Anmälan senast 16/8 till snokledare Peter Lindqvist via telefon 072- 7292423 eller e-post peterlindqvist938@hotmail.com.

Läs mer

Barnaktiviteter med Natursnokarna

Kom och natursnoka med oss! Vi samlas vid grillplatsen nedanför slalombacken. För barn 3-12 år i vuxet sällskap. Vi leker, lär och har det roligt tillsammans i naturen. Barnen bjuds på enklare fika. Tema: Fåglar, fågelholkar och naturens uppvaknande. Vi kikar in i några holkar och ser om någon flyttat in! Anmälan senast 1/6 till […]

Läs mer

Våra evenemang under maj 2023

Söndag 21 maj: För att uppmärksamma biologiska mångfaldens dag 22 maj! Skogsinventering av stadsnära skogar Kl. 09:00, samling på ICA Supermarket-parkeringen Hur sköter kommunen sina stadsnära skogsområden? Vi genomför en inventering av några stadsnära skogsområden för att lära oss mer om hur dessa ser ut samt för att kunna ta fram förslag på skötselråd till […]

Läs mer

Naturexkursion till Lillträsk

Lördag 6 maj kl. 08.00 Följ med på utflykt till naturområdet Lillträsk där vi kikar efter grodor, fåglar och andra naturvärden samt pratar om den pågående industrietableringen. Samling på ICA Supermarket-parkeringen Ta med fika och kläder efter väder! Vid frågar om evenemanget kontakta Lars Sundberg tel. 070-593 10 42

Läs mer