Ekonomisk redovisning 2014

Ingående saldo för 2014 var:
Plusgiro: 40 630:22 Kr   Kassa: 1 355:00
Summa : 41 985:22 Kr
Intäkter under året uppgick till 13 390:00 Kr
Kostnader under året uppgick till 10 204:00 Kr
Utgående saldo var Plusgirot: 43 500:22 Kr  Kassa: 1 671:00 Kr
Summa: 41 985:00 Kr
Detta innebär att föreningens ökat med  Summa: 3 186:00 Kr