Protokoll

Årsmötesprotokoll Naturskyddsföreningen i Boden 2016-03-15
§ 1 Jessica Almqvist-Nilsson hälsade de 20 närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Åke Wisten valdes till mötesordförande. Han tackade för förtroendet.

§ 4 Till mötessekreterare valdes Stina Elming.

§ 5 Lars Sundberg och Martin Johansson valdes till justerare och rösträknare.

§ 6 Det konstaterades att årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst i programblad och på hemsidan.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Den ekonomiska berättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna

§ 9 Revisorernas berättelse upplästes av Lars Bergström, godkändes och lades till handlingarna

§ 10 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§ 11 Jessica Almqvist- Nilsson valdes till kretsens och styrelsens ordförande på ett (1) år.

§ 12 Till övriga styrelsemedlemmar omvaldes på ett (1) år Sture Arnkvist, Tage Englund.
Omval av Linda Edin, Alexis Mikko och Åke Wisten på två (2) år.

§ 13 Omval av revisorer Lars Bergström och Gösta Eriksson på ett (1) år. Lars Bergström sammankallande.

§ 14 Till valberedning valdes Alexis Mikko och Stina Elming.

§ 15 Verksamhetsplanen för år 2016 presenterades och godkändes med rättelse av datum på Skördefesten som skall vara 26,27 och 28 augusti 2016. Eventuella höstprogram: Film av Göran Emerius samt ett program med kramvänliga Gnagare.

§ 16 Styrelsen fick mandat att utse ombud till länsstämma och riksstämma samt att ordförande Jessica Almqvist- Nilsson får undersöka intresse bland medlemmarna om detta via e-post. Hon uppmanade de närvarande att lämna e-post om de inte redan hade gjort det

§ 17 Övriga frågor. Inga.

§ 18 Åke Wisten tackade och avslutade mötet.
………………… ………………………… ……………………… ………………………..
Åke Wisten       Stina Elming        Lars Sundberg     Martin Johansson
Kvällen avslutades med ett föredrag av Lars Andersson om Vårt miljöansvar i Norrbotten och på hela planeten och efterföljande samtal.


Årsmötesprotokoll Naturskyddsföreningen i Boden 2015-03-17

§ 1 Åke Wisten hälsade de 14 närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Åke Wisten valdes till mötesordförande. Han tackade för förtroendet.

§ 4 Till mötessekreterare valdes Stina Elming.

§ 5 Lars Sundberg och Tage Englund valdes till justerare och rösträknare.

§ 6 Det konstaterades att årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst i programblad och på hemsidan.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna

§ 9 Revisorernas berättelse upplästes av Stina Elming, godkändes och lades till handlingarna

§ 10 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 11 Jessica Almqvist- Nilsson valdes till kretsens och styrelsens ordförande på ett (1) år.

§ 12 Till övriga styrelsemedlemmar omvaldes på ett (1) år Sture Arnkvist, Tage Englund och Åke Wisten.
Omval av Ylva Slagbrand, Lars Sundberg och Stina Elming på två (2) år.

§ 13 Omval av revisorer Lars Bergström och Gösta Eriksson på ett (1) år. Lars Bergström sammankallande.

§ 14 Till valberedning valdes Alexis Mikko och Stina Elming.

§ 15 Verksamhetsplanen för år 2015 presenterades och godkändes med tillägg om Huggormssafari i maj under ledning av Danne
Andersson. Meddelande om tidpunkt via hemsida och FaceBook

§ 16 Styrelsen fick mandat att utse ombud till länsstämma och riksstämma.

§ 17 Övriga frågor. Inga.

§ 18 Åke Wisten tackade och avslutade mötet.

Åke Wisten, Stina Elming, Lars Sundberg, Tage Englund

Kvällen avslutades med ett föredrag av Inga Nordberg om ekologisk odling. Inga Nordberg har egen ekologisk handelsträdgård i Kusån. Det blev en livlig frågestund


Årsmötesprotokoll Naturskyddsföreningen i Boden 2014-03-11

§ 1.  Åke Wisten hälsade de 18 närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.  Dagordningen godkändes.

§ 3.  Gösta Eriksson valdes till mötesordförande. Han tackade för förtroendet.

§ 4.  Till mötessekreterare valdes Stina Elming.

§ 5.  Mats Kero och Tage Englund valdes till justerare och rösträknare.

§ 6.  Det konstaterades att årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst i programblad och på
hemsidan.

§ 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.  Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna

§ 9.  Revisorernas berättelse upplästes av Lars Bergström, godkändes och lades till
handlingarna

§ 10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§ 11.  Åke Wisten valdes till kretsens och styrelsens ordförande på ett (1) år.

§ 12. Till övriga styrelsemedlemmar omvaldes på ett (1) år Sture Arnkvist och Tage Englund.
Linda Edin omvaldes på två (2) år. Margareta Jonnerby har avsagt sig omval.
Nyval av Jessica Almqvist och Alexis Mikko på två (2) år

§ 13. Omval av revisorer Lars Bergström och Gösta Eriksson på ett (1) år. Lars Bergström sammankallande

§ 14.  Till valberedning valdes Alexis Mikko och Stina Elming.

§ 15.  Verksamhetsplanen för år 2014 presenterades och godkändes.

§ 16. Styrelsen fick mandat att utse ombud till länsstämma och riksstämma.

§ 17.  Övriga frågor.
Gösta Eriksson informerade om Framtidsveckan 17 – 25 maj.

§ 18. Åke Wisten tackade Gösta Eriksson och avslutade mötet.

Gösta Eriksson      Stina Elming       Mats Kero   Tage Englund

Kvällen avslutades med ett föredrag av Elisabeth Öberg om ekologisk odling. Elisabeth Öberg arbetar som konsult i ekologisk odling.