Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Jessica Almqvist-Nilsson

Vice ordförande: Tage Englund

Kassör: Sture Arnkvist

Sekreterare: Stina Elming

Övriga ledamöter:

Åke Wisten

Lars Sundberg

Alexis Mikko

Linda Edin

Ylva Slagbrand

 

Revisorer:

Gösta Eriksson

Lars Bergström

Revisorssuppleant:

Valberedning:

Alexis Mikko

Stina Elming

 

Styrelsen har under verksamhetsåret samlats på medlemsmötena och haft

tre styrelsemöten som protokollförts och ett årsmöte.

Den 31 december 2015 hade Bodenkretsen 358 medlemmar.

 

Länsstämmoombud: Alexis Mikko

Rikskonferensen som 2015 hölls i Åre kunde tyvärr ingen från Bodenkretsen delta i.

 

Genom post, email och sociala medier har medlemmarna fått information om årets verksamhet.

 

Verksamheten under 2015 har sett ut som följande:

 

Januari:

Kostnadsfri utbildning på nio kurstillfällen om svenska fåglar, Kursledare var Jan Andersson och Lars Sundberg. Ca 30 deltagare och mycket uppskattat.

 

Februari:

Anders Pettersson föreläste om mårdhunden.

 

Mars:

Årsmötet hölls 17 mars i Röda Korsets lokal och efter årsmötet berättade Inga Nordberg om sin ekologiska odling i Kusån.

 

April:

18 april, Kläd-Växtbytardagen  var ett välbesökt och uppskattat evenemang där många kläder och växter bytte ägare.

 

Maj:

18-24 maj hölls framtidsveckan och då besöktes biogasanläggningen i Boden.

 

Juni:

En solig lördag i juni besöktes Haradskölen för en Blomstervandring med de kunniga ledarna Sture Westerberg,Valdemar Berggren och Lars Sundberg.

 

Augusti:

Under skördefest och miljödagarna i augusti såldes den mycket populära rökta abborren samt informerades om kretsens arbete.

 

September:

Tage Englund berättade om ”släktens tårar”, Bodens Nygamla fontän.

 

Oktober:

Ormtjusaren Danne Andersson gästade stadsbiblioteket och  berättade  om sitt Grodprojekt. Många deltagare och en intressant utställning med reptiler.

 

November:

Jessica Almqvist-Nilsson föreläste om frösådd.

 

December:

Jan Andersson och Lars Sundberg berättade om deras fågelresa till bl.a. Marocco och Gibraltar. De drog en stor publik.

 

Under medlemsmötena serverades gott ekologiskt fika av Stina Elming.

Många av arrangemangen har varit i samarbete med Studiefrämjandet.

 

Tack till alla medlemmarna som under året deltagit på kurser och föreläsningar.