Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Jessica Almqvist-Nilsson
Vice ordförande: Tage Englund
Kassör: Sture Arnkvist
Sekreterare: Stina Elming
Övriga ledamöter:
Åke Wisten
Lars Sundberg
Alexis Mikko
Linda Edin
Ylva Slagbrand
Revisorer:
Gösta Eriksson
Lars Bergström
Revisorssuppleant:
Valberedning:
Alexis Mikko
Stina Elming

Styrelsen har under verksamhetsåret samlats på medlemsmötena och haft fyra styrelsemöten som protokollförts och ett årsmöte.

Den 31 december 2016 hade Bodenkretsen 391 medlemmar.

Länsstämmoombud: Alexis Mikko

Riksstämman som 2016 hölls i Norrköping kunde tyvärr ingen från Bodenkretsen delta i, men deltagare från klimatutbildningen deltog.

Genom post, email och sociala medier har medlemmarna fått information om årets verksamhet.

Verksamheten under 2016 har sett ut som följande:

Januari:

 • Mats Karström berättade om sitt arbete med att skydda skog ”steget före”. Ca. 40 deltagare och mycket uppskattat.

Februari:

 • Birger Hörnfält, forskare från Umeå föreläste om gnagare på Bodens stadsbibliotek. Föreläsningen drog ca. 35 deltagare.

Mars:

 • Årsmötet hölls 15 mars i Röda Korsets lokal Garvaregatan 5 och efter årsmötet berättade Lars Andersson om skog, natur och samhälle i Norrbotten och världen, dåtid, hållbarhet, balans och framtid.

April:

 • 16 april, Kläd-växtbytardagen var ett välbesökt och uppskattat evenemang där många kläder och växter bytte ägare.
 • Information om den kommande vegetariska matlagningskursen samt ekologisk odling.

Maj:

 • Ekologisk odlingscirkel vid Norrigården.

Juni:

 • Ekologisk odlingscirkel vid Norrigården.

Augusti:

 • Ekologisk odlingscirkel vid Norrigården.
 • Under Skördefest och miljödagarna i augusti såldes den mycket populära rökta abborren samt informerades om kretsens arbete.

September:

 • 24-25 september anordnade Boden en snokledarutbildning.

Oktober:

 • Grismanifestet, en teaterföreställning om klimatet på Folkets hus.
 • Göran Emerius visade sin film Fjällnära Skog på Bodens stadsbibliotek. Många deltagare.
 • Vegetarisk matlagningskurs på Stureskolan.

November:

 • Lena Bengtén projektledare och Mats Williamsson berättade om sitt arbete kring Gammelstadsviken.
 • Vegetarisk matlagningskurs på Stureskolan.

December:

 • Vegetarisk matlagningskurs på Stureskolan.

Under medlemsmötena serverades gott ekologiskt fika av Stina Elming.

Många av arrangemangen var varit i samarbete med Studiefrämjandet och är alla kostnadsfria.

Tack till alla medlemmar som under året deltagit på kurser och föreläsningar.