Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Jessica Almqvist-Nilsson              Revisorer: Gösta Eriksson
Vice ordförande: Tage Englund                         Lars Bergström
Kassör: Sture Arnkvist                                        Revisorssuppleant:
Sekreterare: Kristina Berglund                          Valberedning:
Övriga ledamöter:                                              Alexis Mikko
Åke Wisten                                                                  Stina Elming
Lars Sundberg
Alexis Mikko
Linda Edin
Stina Elming

 
Styrelsen har under verksamhetsåret samlats på medlemsmötena och haft fyra styrelsemöten som protokollförts och ett årsmöte.

Den 31 december 2017 hade Bodenkretsen 371 medlemmar.

Länsstämmoombud: Alexis Mikko, Jessica Almqvist-Nilsson, Nina Pettersson och Kristina Berglund.

Rikskonferensen som 2017 hölls i Skövde, deltog Kristina Berglund från Bodenkretsen fast som representant från länsförbundet.

Genom post, email och sociala medier har medlemmarna fått information om årets verksamhet.

Verksamheten under 2017 har sett ut som följande:

Januari:

 • ”Fåglar längs nilen och kanske en och annan faraon” Lars Sundberg berättade och visade bilder från sin resa till Egypten. Ca. 40 deltagare var på plats på biblioteket och var mycket uppskattat.

Februari:

 • Hur får man fart på frön. Våga frösådd.Jessica Almqvist-Nilsson inspirerade till vårens frösådd.

Mars:

 • Årsmötet hölls 14 mars i Röda Korsets lokal Garvaregatan 5 och efter årsmötet berättade Jörgen Naalisvaara om länsstyrelsens miljömålsarbete..
 • Fågelkurs med Lars Sundberg och Jan Andersson.

April:

 • 1 april, Kläd-växtbytardagen var ett välbesökt och uppskattat evenemang där många kläder och växter bytte ägare.
 • Fågelkurs med Lars Sundberg och Jan Andersson
 • Information om ekologisk odling och vegetarisk matlagning.
 • Fågelexkursion

Maj:

 • Ekologisk odlingscirkel vid Norrigården.
 • Diana Chroneer föreläste om igelkottar på Garvaregatan 5. Många ställde frågor och var uppskattat.
 • Exkursion till Naturreservatet Storhuvudet. Inställd pga väder.

Juni:

 • Ekologisk odlingscirkel vid Norrigården.
 • Kulturnatta i Boden, vi var på Enter galleria och informerade om vår verksamhet.

Augusti:

 • Ekologisk odlingscirkel vid Norrigården.
 • Under Skördefest och miljödagarna i augusti såldes den mycket populära rökta abborren samt informerades om kretsens arbete.

September:

Oktober:

 • Vegetarisk matlagningskurs på Stureskolan.

November:

 • Vegetarisk matlagningskurs på Stureskolan.

December:

 • Vegetarisk matlagningskurs på Stureskolan.
 • Fågelliv i Rumänien – Karpaterna och Donaudeltat. Jan Andersson och Lars Sundberg visade bilder från deras resa.

Under medlemsmötena serverades gott ekologiskt fika av Stina Elming.

Många av arrangemangen har varit i samarbete med Studiefrämjandet och är alla kostnadsfria.

Tack till alla medlemmar som under året deltagit på kurser och föreläsningar.