Verksamhetsberättelse 2018

 

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Jessica Almqvist-Nilsson              Revisorer: Gösta Eriksson
Vice ordförande: Tage Englund                         Lars Bergström
Kassör: Sture Arnkvist                                            Revisorssuppleant:
Sekreterare: Kristina Berglund                            Valberedning:
Övriga ledamöter:                                                Styrelsen
Åke Wisten
Lars Sundberg
Alexis Mikko
Linda Edin
Nina Pettersson
Styrelsen har under verksamhetsåret samlats på medlemsmötena och haft 6 styrelsemöten som protokollförts och ett årsmöte.

Den 31 december 2018 hade Bodenkretsen 362 medlemmar.

Riksstämman som 2018 hölls i Uppsala, deltog Alexis Mikko som representant från Bodenkretsen.

Genom post, email och sociala medier har medlemmarna fått information om årets verksamhet.

 

Verksamheten under 2018 har sett ut som följande:

Januari:

 • The Borneo Case – en film om skogsskövlingens konsekvenser Filmvisning och efterföljande diskussion. Plats: Stadsbiblioteket i Boden.

Februari:

 • Hur ska vi sköta offentliga och privata gräsmattor och vägkanter?
  ”Mångfalden skadas om vi klipper vägkanter och gräsmattor för tidigt på sommaren och för ofta.”
  Föreläsning och efterföljande diskussion.
  Plats: Röda Korset Garvaregatan 5

Mars:

 • Årsmöte samt föreläsning om restaurering av vattendrag med Länsstyrelsens i Norrbottens län
  Plats: Röda Korset, Garvaregatan 5.

April:

 • Kläd-växtbytardagen var ett välbesökt och uppskattat evenemang där många kläder och växter bytte ägare.
 • Länsstämman som anordnades av Bodenkretsen på Western Farm. Tema: Biologisk Mångfald.

Maj:

 • Cykelutflykt med vårfågelskådning kring Storavan och Nedre Avan.
 • Politikerpicknick på Gruvberget där vi informerade om förslaget om ett kommunalt naturreservat.

Juni:

 • Floravandring på Bjässberget.

 

Augusti:

 • Utfrågning av lokala politiska partier inför valet 2018 genomfördes via mejl.
 • Under Skördefest och miljödagarna såldes den mycket populära rökta abborren samt informerades om kretsens arbete. Där presenterades sammanställningen av vår utfrågning av lokalpolitikerna inför valet.

 

September:

 • Föreläsning på Biblioteket om matsvinn. Ett samarbete med Biblioteket.

Oktober:

 • Introduktion till skogsinventering – lär dig om skyddsvärd natur och inventering av skog.

 

November:

 

 • Microplaster – ett omfattande miljöproblem.
 • Örnskådning vid Luleåälven. (Spontanaktivitet utannonserad via instagram)
 • Vi deltog i klimatmanifestationen 30/11 inför klimattoppmötet i Katowice, Polen.
 • Inlämning av vårt medborgarförslag ” Bodens kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen” till Kommunen.
 • Lena Bondestad, bildvisning från sin resa till Colombia. Plats: Biblioteket.

December:

 • Boken ”klimatet och omställningen” av Staffan Laestadius delades ut till politiska partier i Bodens kommunfullmäktige.

 

Utöver ovanstående har vi synts i media, både i tidningar och lokalradio för att prata om klimat och miljö.

Under medlemsmötena serverades gott ekologiskt fika av Stina Elming.

Många av arrangemangen har varit i samarbete med Studiefrämjandet och är alla kostnadsfria.

Tack till alla medlemmar som under året deltagit på kurser och föreläsningar.