Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wisten

Vice ordförande Tage Englund

Kassör Sture Arnkvist

Sekreterare Stina Elming

Övriga ledamöter Lars Sundberg

Alexis Mikko

Linda Edin

Jessica Almqvist-Nilsson

Ylva Slagbrand

 

Revisorer: Gösta Eriksson

Lars Bergström

Revisorssuppleant:

Valberedning Alexis Mikko

Stina Elming

 

Styrelsen har under verksamhetsåret samlats i samband med medlemsmötena samt har haft 3

styrelsemöte, som protokollförts förutom årsmötet och ett planeringsmöte ej protokollfört.

Den 31 december 2014 hade Bodenkretsen 342 medlemmar.

 

Linda Edin utsågs till länsstämmoombud.

Alexis och Sofia Mikko representerade föreningen på Riksstämman i Örebro. Alexis Mikko har dessutom varit på Ledarskapsutbildning i Rosfors, Piteå.

Vi har haft ett gott samarbete med Julia Gullbrandsson, Länsansvarig Natur och miljö på Studiefrämjandet.

 

Föreningens verksamhet beskrivs väl av programbladen. Här följer en kort sammanfattning.

 

Om nya reservat i Bodens kommun, bilder och frågestund. Camilla Carlsson, Länsstyrelsen gav oss värdefull information i ord och bild.

 

Naturbilder och berättelser från resa i Indien.Tord Gustafssons berättelse och bildvisning höll hög klass.

 

Efter Årsmöte fick vi en föreläsning om ekologisk odling i stor skala av Elisabeth Öberg.

 

Klädbytardagen blev så rolig som vi hade hoppats. Ochmycket välbesökt.

 

Under Framtidsveckan hade vi en föreläsning på biblioteket om fördelarna med Ekologisk mat, nackdelarna med det kemikalieintensiva jordbruket, bekämpningsmedel samt GMO

Föreläsare var Jenny Nilsson från Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik. Föreläsningen uppskattades mycket av de många besökarna.

Inga Nordberg informerade i Kusån under veckan om ekologisk odling och hade dessutom en återbruksutställning. Hon hade besökare alla dagar.

På torsdagen under veckan hade vi en återbruksutställning i Folkets hus. Den var inte välbesökt
Lars Sundberg ledde en Exkursion till nya reservatet Åsarna, nära Klingersel norr om Gunnarsbyn.

 

Blomstervandring på Timmerberget i Ängesbyn. Lockade som vanligt många besökare som fick se guckusko, norna, andra orkidéer och växter.

 

Skördefest i strålande sol och med Lars nyrökta abborrar som dragplåster. Vi hade hjälp av Kenneth Moberg från länet, som informerade om Naturskyddsföreningens alla verksamheter i dagarna tre.

 

Svampexkursion med Hans Erik Öster den var välbesökt som vanligt.

 

Danne Andersson ormtjusaren från Unbyn visade och berättade om ormar, ödlor och sköldpaddor. Dannes fjälliga och bepansrade kompisar var med och deltog i föreläsningen. Vi var många som var begeistrade. Han informerade också via bilder om huggormsprojektet i länet.

 

Den planerade återbrukssykursen lockade tyvärr så få deltagare att den fick inställas.

 

 

 

Boden den17 februari 2015