Vi behöver din hjälp!

Länsstyrelsen har frågat bl.a. Naturskyddsföreningen om hjälp med att sammanställa turistvärda områden i Norrbotten.

Vi vet att det finns många naturintresserade både i Boden samt i hela länet som kanske kan hjälpa oss att ge tips och belysa turistvärda områden som är av riksintresse för friluftsliv och då särskilt områden utifrån en växande klimatsmart turism samt i detta beakta skyddet av den biologiska mångfalden.
Tiden är knapp men  länsförbundet i Norrbotten måste i närtid ge synpunkter till länsstyrelsen.
Att särskilt ta i beaktande är urskogen och rent vatten samt möjlighet till att satsa på ekoturism ex och tänka över den säsongsbetonade ekoturismen.

Att Naturskyddsföreningen får vara med och belysa skyddsvärda områden som är av riksintressen för turism ger oss möjligheter att lägga betoning på just ekologisk och hållbar turism.
En karta ska sedan utformas och nästa gång kanske är om 30-40 år så det är nu vi har chansen.
Vi i styrelsen vill ha hjälp och såklart fler aktiva medlemmar. Tillsammans är vi starka.

Tiden är knapp men hoppas på svar från er sakkunniga. Vill ni ha mer information så kan ni maila mig. jessicalmqvist@hotmail.com. Svara gärna så omgående du kan.

/Tack på förhand Jessica Almqvist-Nilsson Naturskyddsföreningen i Boden