NOF-exkursion

Välkommen alla fågelintresserade till nof-exkursion på skjutfältets fågelmatningar.

Lördag 3:e mars kl 8.30.

Samling vid bodens kraftverk. Ta med fika, varma kläder.

Ledare Jan Andersson  073-024 20 79