Ett varmare Boden

Klimatförändringarna märks även i Norrbotten och Boden. Mildare vintrar är ett tydligt tecken. Kan även sommarens värmerekord och skogsbränder kopplas till den globala uppvärmningen? Vad innebär klimatförändringarna för oss i Norrbotten? Vad kan man göra?

Välkommen till

Garvaregatan 5 (Röda Korset)         

Torsdagen den 24 januari kl. 19.00

för att lyssna på Kjell-Arne Johansson från Naturskyddsföreningen i Luleå som föreläser om klimatfrågan med en lokal vinkel och delta i den efterföljande diskussionen i Café Planets regi, ett café där omställningsfrågor och hållbarhetstänk är en central del.

Fika!

Kontaktperson: Nina Pettersson 070-6058134