Planeringsmöte Natursnokarna 2024 – välkommen på Teamsmöte 25 oktober kl 20:00

Vill du vara med och planera våra barnaktiviteter för 2024? Vill du leda natursnoksträffar, eller bidra med inspiration på annat sätt? Välkommen på ett digitalt planeringsmöte för Natursnokarna på onsdag den 25 oktober klockan 20:00. Mötet hålls på Teams, och länken till mötet hittar ni här nedan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFjZTkzOTctNWMzYy00YWI0LWE2OWMtNmY0ZDFiYTMwOTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22163576be-ee24-4ab1-b4ae-71b8624e2132%22%2c%22Oid%22%3a%22477ee7a0-1ac6-4295-8480-cd87764ddbee%22%7d

Läs mer

Slåtterträffar!

Häng med på ängsskötsel och avrunda med fika. Vi arbetar ca. 60 minuter och därefter kaffe, sen far vi hem. Smash-and-grab, men biologisk mångfald då… Möjlighet att testa lieslåtter – perfekt för den som vill ha en liten äng i trädgården eller vid stugan. Medtag räfsa och fika. 0nsdag 18/8. Paglaängen, samling vid Dollarstore kl […]

Läs mer