Natur & Fågelliv i Colombia

Lena Bondestad från Norrbottens Ornitologiska Förening visar bilder och berättar om sina upplevelser från sin resa till Colombia i Sydamerika.

Fågelfaunan i Colombia hör till världens artrikaste; 1 695 arter har observerats, och man räknar med att listan kommer att utökas till över 1 900. Här finns också märkliga djurarter som jättemyrslok, kapybara/vattensvin och anakonda.

Tid6/11 2018 Kl.18.00

Plats: Bodens stadsbibliotek