Upptäck naturen i staden!

Plats: Stadsparken vid Centralskolan
Datum: Lördag 11 juli 2020
Tid: 12:00 – 14:30
Pris: Gratis


Följ med på en fin liten naturvandring genom centrala Boden! Vi startar kl 12 vid stadsparken vid Centralskolan, slår in på Kyrkgatan där vi söker upp grönytor med förhoppningsvis många växter, blommor, fjärilar och andra insekter, för att sedan följa Bodenån till korsningen vid polisstationen och avsluta med eget fika på Kvarnängen (1,4 km, se karta).
Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen slår sig ihop på denna upptäcktsfärd genom den stadsnära naturen.
Vi sätter luppen på biologisk mångfald och det positiva och vackra vi ser och hoppas på att det ska väcka entusiasm hos människor i olika åldrar.
Finns: Några håvar, luppar, flora. Ta med eget om ni inte vill dela.
Ta med: Eget fika.
Somriga hälsningar!
Naturskyddsföreningen i Boden
Fältbiologerna, Ume-klubben
Studiefrämjandet i Norrbotten

Ledare: Alexis Breidenskog Mikko, Naturskyddsföreningen, och Sanna Pousar, Fältbiologerna.

Kontakt:
Alexis Breidenskog Mikko, 070-2746097, alexis.breidenskog.mikko@gmail.com, ordf Naturskyddsföreningen i Boden